Členstvo
O členstvo v Asociácii pre spoluprácu a rozvoj (ACD) môže požiadať každá právnická či fyzická osoba. Žiadosť o členstvo schvaľuje štatutárny orgán ACD a po úhrade členského príspevku sa stáva žiadateľ riadnym členom.

Výška členského príspevku pre riadneho člena je pre kalendárny rok 2021 stanovená na 0 Eur (ZDARMA).