24.08.2022

Pro zdravotníky

Léčba covid-19 Aplikační centra monoklonálních protilátek a antivirotik Mezioborové stanovisko k použití antivirotik Organizační opatření VZP ČR č. 7/2021 v souvislosti s onemocněním covid-19 způsoben...

Prejsť na správu Zobraziť perex

05.05.2022

Mimořádná a ochranná opatření

S ohledem na zrušení stavu pandemické pohotovosti zaniká od 5. května 2022 nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma. Od toho dne již nejde tento test uplatnit v rámci Vašeho zdravotního poji...

Prejsť na správu Zobraziť perex

29.04.2022

Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 1. 5. 2022

Zruseni-nekolika-mimoradnych-opatreni-s-ucinnosti-od-1-5-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

13.04.2022

Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, s účinností od 14. 4. 2022

Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-14-4-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

13.04.2022

Od čtvrtka nebudou povinné respirátory ve veřejné dopravě

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 14. dubna zrušilo mimořádné opatření, které ukládalo povinnost mít ve veřejné dopravě zakrytá ústa a nos rouškou či respirátorem. Ministerstvo zdravotnictví s...

Prejsť na správu Zobraziť perex

12.04.2022

Zrušení části mimořádného opatření ze dne 5. 3. 2021 o povinné konfirmaci pozitivního výsledku POC Ag testu, s účinností od 13. 4. 2022

Zruseni-casti-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-3-2021-o-povinne-konfirmaci-pozitivniho-vysledku-POC-AG-testu-s-ucinnosti-od-13-4-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

12.04.2022

Zrušení mimořádného opatření ze dne 5. 3. 2021 k povinnosti hlásit výsledky z POC AG do ISIN, s účinností od 13. 4. 2022

Zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-3-2021-k-povinnosti-hlasit-vysledky-z-POC-AG-do-ISIN-s-ucinnosti-od-13-4-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

08.04.2022

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo ochranná opatření, vstup do ČR bude nově bez omezení

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 9. dubna zrušilo ochranná opatření, která stanovovala podmínky pro vstup do České republiky. Nově tedy bude možné do ČR přicestovat bez jakéhokoliv omezení, a...

Prejsť na správu Zobraziť perex

07.04.2022

Zrušení několika ochranných opatření, s účinností od 9. 4. 2022

Zruseni-nekolika-ochrannych-opatreni-s-ucinnosti-od-9-4-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

31.03.2022

Zrušení mimořádného opatření ze dne 8. 3. 2021 k pravidlům pro vyšetření vzorků mutací viru SARS-CoV-2, s účinností od 1. 4. 2022

Zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-8-3-2021-k-pravidlum-pro-vysetreni-vzorku-mutaci-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-1-4-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

31.03.2022

Zrušení bodu III. mimořádného opatření ze dne 28. 6. 2021 ke stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 1. 4. 2022

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-28-6-2021-kterym-se-stanovi-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-16-11-2021 Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-28-6-2021-kterym-se-stanovi-plan-ockova...

Prejsť na správu Zobraziť perex

21.03.2022

Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 23. 3. 2022

Zrušení-několika-mimořádných-opatření-s-účinností-od-23.-3.-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

18.03.2022

Zrušení mimořádného opatření ze dne 26. 7. 2021 k nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome SMS, s účinností od 19. 3. 2022

Zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-27-7-2021-k-narizeni-mobilnim-operatorum-o-zasilani-tzv-welcome-SMS-s-ucinnosti-od-19-3-2022 Mimoradne-opatreni-narizeni-mobilnim-operatorum-o-zasilani-tzv-w...

Prejsť na správu Zobraziť perex

18.03.2022

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové ochranné opatření, návrat ze zemí EU+ bude bez omezení

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové ochranné opatření, na základě kterého bude nově návrat do České republiky ze zemí EU+ bez omezení. Návraty z mimounijních zemí zůstávají beze změn. Od pátku 18. ...

Prejsť na správu Zobraziť perex

18.03.2022

Ochranné opatření – seznam zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 19. 3. 2022

Ochranne-opatreni-seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-19-3-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

17.03.2022

Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18. 3. 2022

Ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-18-3-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

11.03.2022

Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14. 3. 2022

Ochranne-opatreni-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-14-3-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex

11.03.2022

Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 14. 3. 2022

Zruseni-nekolika-mimoradnych-opatreni-s-ucinnosti-od-14-3-2022

Prejsť na správu Zobraziť perex